A magánalapítvány alkalmazása, leggyakoribb céljai

=
Részvényeket, szabadalmakat tulajdonol, jogdíjakat gyűjt, védjegyeket vagy egyéb passzív tevékenységeket menedzsel.
=
Offshore vagyonvédelem azok számára, akik diverzifikálni akarnak belföldön kívül(re)
=
Értékek, vagyon kivonása belföldről (rezidens országból), pl. a kiemlet vagyonvédelem és/vagy adóoptimalizálási okokból
=
Belföldön kívüli cégek általi befektetés- és magánvagyon menedzsment, főként ha a másik fél nem akar közvetlenül belföldi személlyel üzletelni

A magánalapítvány

A magánalapítványok az offshore Trust-okhoz hasonlóképp az elérhető legbiztonságosabb, leghatékonyabb pénzügyi tervező eszköznek számítanak.

Számos előnye van egy offshore magánalapítványnak, többek között a vagyon megóvása szempontjából. Először is, az offshore alapítványok adómentesek joghatóságukban, nem szükséges könyvelést vezetni, vagy könyvvizsgálatot végeztetni.

A magánalapítvány egy “hybrid entitás”, valahol félúton a Trust és egy vállalat között. Az alapítvány és a Trust között az egyik legfontosabb különbség az, hogy az alapítvány egy önálló és különálló entitás, jogi személyiség, és mint ilyen szerződéseket és megállapodásokat köthet, jogokat szerezhet.

Az alapítvány képes cégként, de a tulajdonosától szeparáltan tud szerződni és működni, s ezért az alapítványt hybrid struktúrának hívjuk. Míg a Trust tulajdonképpen egy az “Adományozó”-val (elhelyezővel), az alapítvány egy önálló entitás, egy jogi személy, csakúgy mint egy vállalat.

Az egyetlen korlátozás, hogy az alapítvány nem működtethet aktív üzletet, vállalkozást. Ha egy üzletet egy alapítványi struktúrában akarnak tartani, akkor az alapítványnak kell alapítania egy vállalatot, de közvetlenül nem tudja tulajdonolni, működtetni az üzletet/vállalkozást.

Fontos információ, hogy az ingatlan önmagában általában nem számít aktív üzletnek, hacsak nincs sok belőle, vagy telkeket, földeket vesznek, felosztják és aztán parcellánként értékesítik. A magánalapítvány tulajdonolhat tarthat bérleményt, vagy dönthetnek úgy, hogy megvásárolják az ingatlant maximális vagyonvédelem céljából.

Egy magánlapítványt létre lehet hozni egy harmadik személy javára is. Adott esetben lehet az Alapító/Adományozó a kedvezményezett. Nem minden esetben ajánlott ugyanakkor az Alapítót megtenni kedvezményezettnek, de attól még ez lehetséges. Megadható viszont bármilyen természetes vagy jogi személy (cég) is kedvezményezettnek. Kedvezményezett(ek) lehet(nek) bármilyen személy(ek) vagy cég(ek). A Kedvezményezett(ek) kiléte nem nyilvános.

Valójában a vagyon tervezet lehet épp annyira egyszerű vagy összetett, amilyennek szeretnék. Dönthetnek úgy, hogy az ajándék adó kizárással/kirekesztéssel dolgoznak, vagy a külföldről származó jövedelem kizárással az üzletük tekintetében, létrehozhatnak egy karitatív várományosi struktúrát, egy generációt átugró alapítványt, vagy ezek és fentebbiek bármely variációját.

Lényeges, hogy az Alapítvány Tanácsának benyújtott instrukciók által (legyen ez egy egyszerű, vagy egy komplex lista) kontrollálni tudják a vagyon elhelyezését. Ez a “kívánságlista” fogja megmondani a bankoknak, brókereknek, vagy vagyonkezelőknek, mit csináljanak a vagyonnal; s ezeket az utasításokat, ezt a listát bármikor lehetőség van frissíteni vagy megváltoztatni.

Továbbá az egyes joghatóságok esetében az alapítványnál nincs szükség éves gyűlések tartására, vagy bármilyen egyéb formalitásra. Egy belföldi struktúra esetén a hitelezők leleplezhetik a vállalatot és hozzájuthatnak a vagyonhoz. Több joghatóságban nincsenek ilyen jellegű törvények, így a vagyon biztonságban van, ahogy nem szükséges, könyvelést vezetni vagy adóbevallást kitölteni.

Egy magánalapítvány bármilyen elérhető nevet választhat magának. Mindazonáltal az “Alapítvány” (Foundation) szót használni szükséges a névben. Így például a “Johnson Private Interest Foundation” (Magáncélú Alapítvány), vagy “Johnson Foundation”.

Egy offshore magánalapítványnak rendelkeznie kell helyi címmel és helyi hivatalos ügynökkel a szolgáltatási folyamatok elvégzése céljából. Épp úgy, mintha alapítanának egy nem rezidens vállalatot, vagy LLC-t az Egyesült Államokban, vagy bárhol, amikor is szintén szükség van egy helyi képviselőre, képviseletre, hogy a hivatalos leveleket megkapják, stb. Természetesen A Golden Trust mindezeket is biztosítja az érintett területeken. A magánalapítvány alapítója lehet bármilyen természetes vagy jogi személy (vállalat, Trust, LLC., IBC., LTD., stb.).

Konklúzió

Összefoglalva, egy offshore magánalapítvány főbb előnyei – a vagyonvédelmen túl – az alábbiak

  • Mindennemű helyi adó alóli mentesség – természetesen országon kívülről származó bevételek és nyereség esetén
  • Mindennemű helyi adó alóli mentesség – természetesen országon kívülről származó bevételek és nyereség esetén
  • Relatív alacsony költségekkel kialakítható és fenntartható
  • Szeparált, önálló jogi személy, ami megállapodásokat, szerződéseket köthet, kötelezettségeket vállalhat és szerezhet vagyont
  • Nem szükségesek külön részvényesek, tagok, igazgatók vagy egyéb tisztségviselők
  • Bármely személy vagy cég alapíthat magánalapítványt, bármely harmadik személy javára, hasznára
  • Az időben az alapítványba áthelyezett vagyon a civil hitelezők hatáskörén kívülre kerül
  • Nem szükséges könyvelést vezetni, vagy könyvvizsgálatot végeztetni
  • Nincsen külföldi valuta kontroll

Az Alapítványi Tanács/Kuratórium

A legtöbb joghatóság esetében az alapítvány pont olyan egyszerű, vagy összetett, ahogyan a szükség, a helyzet kívánja. Ennek a nagyfokú rugalmasságnak az egyik oka az Alapítványi Tanács, ill. a Kuratórium.

Ez a Tanács/Kuratórium teszi lehetővé a vagyonvédelem maximalizását és – kényszer hatása alá kerülés esetén – ennek segítségével lehet hivatalosan teljesen elszaparálódni a vagyontól.

Menedzselhető közvetlenül is az alapítvány, egészen addig, amíg elő nem áll egy nemkívánatos helyzet (követelésekkel történő szembe kerülés a hitelezők részéről). Kijelölhető egy professzionális Trust vállalat vagy ügyvéd, hogy Megbízottként (Trustee), vagy védnökként lépjen fel, működjön. Ezt a személyt az Alapítvány tanácsa nevezi ki és az alapító igazgatásának megfelelően cselekszik.

Igény esetén a Golden Trust biztosítja Neked az Alapítványi Tanácsot. További döntés által, beilleszthető egy saját menedzser, vagy ügyvéd is. De akár teljes egészében menedzselhető a magánalapítvány az alapító által, ez esetben professzionális asszisztencia csak akkor kerül igénybe vételre, ha kényszerhelyzet áll elő, vagy peres ügy van kilátásban. És természetesen az Alapító is gondoskodhat az Alapítványi Tanácsról.

Az Alapítvány Tanács tagjai bizonyos joghatóságokban bármilyen országbeliek lehetnek, nem szükséges helyi rezidenseknek lenniük. Mindazonáltal nem javasolt belföldi személyeket, vagy céget Alapítványi Tanácstagnak kinevezni. Ez ugyanis csökkentené az Alapítvány vagyonvédelmi hatékonyságát. Hisz a belföldi személyek a belföldi törvények hatáskörébe, kontrollja alá tartoznak, és ki vannak téve annak minden potenciális velejáróinak.

Egy korszerű, fejlett struktúra kialakításához, a Golden Trust biztosítani tudja a meghatalmazottat, ügyvédet, vagy egy offshore társaságot is, akik betölthetik az Alapítványi Tanács szerepét, vagy tagjai lehetnek annak. A maximális diszkréció érdekében akár egy másik joghatóságban bejegyzett társaságot is be lehet építeni, s így több jogrendszer előnyeit kihasználva és kombinálva egy globális vagyonvédelmi rendszer tud készülni.

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület, Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.
+36 70 608 0778

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület,
Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.

+36 70 608 0778