A Trust intézménye

=
A kényszerített (mesterséges) örökösödés elkerülése az egyik legnagyobb előnye az offshore Trust alkalmazásának. A Trust nagymértékben betölti egy végakarat vagy végrendelet funkcióját. Egy másik nagy előny, hogy az offshore Trust-ot létre lehet hozni jótékony célokra is, ezesetben a Trust-ot egy bizonyos céllal kell létrehozni.
=
Semmilyen ingatlan-, örökösödési- vagy ajándék adó, sem bármilyen illetékbélyeg nem alkalmazható az offshore Trust esetében.

 

Az Offshore Trust lényege

Az offshore Trust a manapság elérhető egyik legbiztonságosabb, leghatékonyabb pénzügyi tervező eszköz. A Trust, mint jogi eszköz a középkor óta, vagy még annál is régebb óta létezik. Azóta is széleskörben alkalmazzák azon jogrendszerekben, melyek jogalkotása a brit szokásjog rendszerén alapul.

A modern polgári jog – melyet napjainkban a világ számos országába adoptáltak (különösképpen a legtöbb európai országba) – egy alternatív “vagyon” vagy “ingatlan” koncepciót alkalmaz, ami meglehetősen összeegyeztethetetlen a Trust kapcsolati koncepciójával. Mindazonáltal a Trust-ok intézménye milliók részére a világon továbbra is kiváló vagyonvédelmi és vagyontervezési eszközként funkcionál, rezidenciától és országtól függetlenül.

Manapság a Trust koncepciója jól megalapozott és meglehetősen fejlett a világ sok országában, beleértve a legtöbb vezető offshore jogrendszert.

A Trust nem egy jogi személy, entitás, hanem egy speciális jogi kapcsolat, ami széles körben elfogadott a polgári jogalkotásban. Egy Trust alkalmazásakor a vagyon/ingatlan tulajdonosok átruházzák a vagyonukat egy független, harmadik személy, avagy megbízott vagyonkezelő (Trustee) részére. A Trustee pedig jogilag köteles kezelni és menedzselni ezt a vagyont egy másik személy, vagy személyek csoportja a kedvezményezettek (“Beneficiaries”) javára.

A Trust további szereplője a Protector, aki lehet egy közeli hozzátartozó, barát vagy bárki, akiben az Alapító megbízik, akinek a kötelessége a kedvezményezettek/haszonélvezők érdekeinek védelmle és képviselete.

 

 

A Trust-ok alapelve azon nyugszik, hogy a jogcím (tulajdonjog) elkülönítődik a vagyonból származó hasznoktól/előnyökből (méltányos cím).

A jogcím (tulajdonjog) el van különítve a haszontól, a vagyon feletti rendelkezés/kontroll (rendelkezési jog) is el van különítve a vagyonból származó nyereségtől.

Egy Trust létrehozásával bizalmassági helyzet nyerhető és megvédhetők a vagyonelemek a váratlan pénzügyi kockázatoktól.

Ha a vagyon áthelyezésre kerül egy Turst-ba, biztosítani lehet a vagyon zavartalanságát és azt, hogy a Trustee (megbízott vagyonkezelő) folyamatosan megóvja és kezeli azt, még váratlan haláleset, örökösödési eljárás, vagy egyéb formalitások esetén is.

Fontos megjegyezni, hogy a Trust nem egy önálló jogi entitás (nem egy jogi személy), ugyanakkor egy jogilag szabályozott jogintézmény, nem csupán egy “szerződés a felek között”.

A Trust tulajdonolhat vagyontárgyakat, vezethet bankszámlákat, rendelkezhet részvényekkel, egyéb befektetésekkel és jogokkal. A vagyonelemek, pl. részvények a megbízott vagyonkezelő, azaz a Trustee nevére szólnak azzal a kitétellel, hogy a vagyonkezelő a részvényeket a Trust javára és annak nevében birtokolja.

Az Offshore Trust legfőbb előnyei

Privacy/Titoktartás, magánszféra biztosítása
A Trust-ok intézményét kifejezetten a titoktartás céljából alakították ki. Egy végrendelet tartalma, feltételei publikusak, a Trust-é nem. Sokak számára már maga ez a bizalmi elem is ideálissá teszi a Trust alkalmazását.
Vagyonvédelem
A Trust lehetővé teszi magánszemélyek részére, hogy megvédjék vagyonukat, amire más esetben hitelezők igényt tarthatnának. Azáltal, hogy a vagyont Trust-ba helyezik, az adományozó/elhelyező (Settlor) gondoskodik róla, hogy többé ne birtokolja a vagyont, így megszűnik a hitelező követelésének alapja.

Ez azt jelenti, hogy a jövőbeni hitelezők sem férnek hozzá ezekhez a vagyonokhoz, még akkor sem, ha egyébként csődbe vihetnék az adott személyt.

Egy potenciális vagyonvédelmi struktúra elérhető például egy Seychelles International Trust kialakításával, ami esetében a megnevezetlen adományozó a védnök és egy kedvezményezett/haszonélvező, de nem az egyetlen kedvezményezett/haszonélvező.

Egy ilyen megállapodás lehetővé teszi az adományozó részére, hogy diszkréten pozícióban maradjon és profitáljon a Trust vagyonából, anélkül, hogy tulajdonképpen birtokolja az adott vagyont, ami azt jelenti, hogy a vagyon elérhetetlen marad az adott személy hitelezői számára.

Egy ilyen Trust teljesen független, az alapítóhoz semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódó nevet kap, és ezáltal teljesen megőrzi anonimitását.

Vállalati struktúrák
Üzleti struktúrák kialakítása során használható a Trust, mint holding eszköz. Ez segíthet maximalizálni az egymástól független entitások tervezését és kontrollját, úgy, hogy közben bizalmasan kezeli és megvédi a tényleges tulajdonost.

Például egy Trust lehet az egyedüli részvényese egy offshore vagy akár onshore vállalatnak, ezáltal lehetővé téve a tényleges tulajdonos számára, hogy maximálisan és diszkréten élvezhesse üzleti tevékenységének eredményeit.

Adótervezés
Sok szituációban egy Trust alkalmazásának adóvonzatai jobbak, mint más alternatívák, így a Trust-okat gyakran használják legális adóminimalizálás céljából.
Végrendeletek és vagyontervezés
Trust-ok gyakran szerepelnek végrendeletekben, és kifejezetten hatékonyan használhatók vagyonkezelés céljából.
Unit Trusts
A Trust-oknak olyan rugalmasnak kell lenni, hogy alkalmasak legyenek befektetési eszközként is működni, ezt hívják esetenként Unit Trust-nak.
Nyugdíj tervezés
Alkalmazottak nyugdíj tervezését is ki lehet Trust segítségével alakítani, ahol a dolgozó mint adományozó (Settlor), és a hozzátartozói mint kedvezményezettek jelennek meg.
Díjazási Trust-ok
Trust-okat be lehet állítani igazgatók és alkalmazottak javára is, vagy az ő családtagjaik, hozzátartozóik részére.
Közös tulajdonlás
Egy Trust társtulajdonosi szerepet is vállalhat.
Költekezés védelem
Egy Trust hasznos lehet a kedvezményezettek vagyonának megvédése kapcsán, a saját túlköltekezésükkel szemben. Gondoljunk csak azokra a kiskorúakra, vagy fiatalokra, akik nem képesek saját pénzüket, vagyonukat kezelni. Ez elérhető egy Trust és egy vállalati Trustee (megbízott) kialakításával, aki csak speciális, a megbízási dokumentumban rögzített szituációkban, esetekben ad át/el alapokat a kedvezményezett részére.

Szóval, az Offshore Trust a megfelelő megoldás,

=
ha meg akarják védeni a vagyont (politikai, gazdasági vagy családi eredetű nem várt eseményektől).
=
ha a vagyonelemeket adózási szempontból hatékonyabban akarják továbbörökíteni.
=
ha a vagyont valódi kívánságaiknak, szándékuknak megfelelően akarják továbbörökíteni, úgy, hogy elkerüljék a körülményes, hosszadalmas és rendkívül költséges örökösödési eljárást, kitéve az adott ország örökösödési jogi viszontagságainak.
=
ha a vagyontervezést a nyereség maximalizálásával szeretnék megvalósítani a családtagok, vagy mások számára.
=
ha konszolidálni akarják a világ több részéről származó vagyonuk tulajdonrészeit egy helyre.
=
ha minimalizálni akarják azokat a vagyonszerzési adókat, amik az alapító (adományozó/betevő) halálakor keletkeznek.

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület, Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.
+36 70 608 0778

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület,
Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.

+36 70 608 0778