[rev_slider head-slider]

Globális adó– és vagyontervezés

Professzionális offshore szakértelem & Vagyonvédelmi stratégiák

panama_csomag_final_3 copypanama_csomag_final_4 copypanama_csomag_final_2 copypanama_csomag_final_1 copy

 

NEMZETKÖZI OFFSHORE ÉS ONSHORE CÉGALAPÍTÁS

 

NEMZETKÖZI OFFSHORE MAGÁNALAPÍTVÁNYOK LÉTREHOZÁSA

 

OFFSHORE TRUST-OK LÉTREHOZÁSA

 

TÁVOLI BANKSZÁMLANYITÁSI PROCEDÚRÁK MENEDZSELÉSE

 

NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSES ÜGYLETEK JOGI ÉS GAZDASÁGI TERVEZÉSE

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KÜLFÖLDI LETELEPEDÉSE

 

PROFESSZIONÁLIS MENEDZSMENT ÉS RÉSZVÉNYESI SZOLGÁLTATÁSOK

 

Globális adó– és vagyontervezés

Megbízhatóság. Szakértelem. Diszkréció.

 

A GOLDEN TRUST GLOBAL életrehívása megoldás arra a globálisan erősödő igényre, mely szerint egyre többen kívánják vagyontárgyaikat, magánszférájukat és üzleti érdekeltségeiket áthelyezni olyan joghatóságok struktúráiba, melyekben tényleges biztonságban tudhatják azokat.

A GOLDEN TRUST a kiszámíthatatlan piaci- és szabályozó környezet kockázatai és következményei ellen képes a teljes körű megoldásrendszert személyreszabottan felépíteni, a jelentős adóelőnyök és a bürökráciamentesség joghatóságaihoz is kulcsot biztosítva. Alapelvünk, hogy ügyfeleink szakmai hozzáértés iránti elvárását messze túlszárnyaljuk, s olyan szakmai infrastruktúrával és professzionális szakértelemmel álljunk ügyfeleink szolgálatában, mellyel áthatolhatatlan védőernyőt tudunk vonni az ő érdekeik, magánszférájuk és vagyoni biztonságuk fölé.

Az arany időtálló. A bizalom felbecsülhetetlen. A GOLDEN TRUST diszkrét.

Rövid- és hosszútávú üzletpolitikánk kiindulópontja a diszkréció, mellyel ügyfeleink anonimitását biztosítjuk, valamint a bizalom, mely véleményünk szerint nem az egyik, hanem az egyetlen módja üzleti és személyes kapcsolataink megtartásának. Tevékenységünkkel ügyfeleink üzleti- és magánéletének egy rendkívül bizalmas szegmensét érintjük. Ezen információknak nem csak a megőrzésére, hanem a védelmezésére is elköteleztük magunkat, hogy megtestesítve a Megbízhatóság, Szakértelem és Diszkréció hármasát, ügyfeleink életébe minőségi változást, anyagi előnyöket és maximális biztonságot hozhassunk.

Offshore rendszerek

Biztonságos globális és lokális üzleti jelenlét

 

Megalapítani egy offshore céget és áthelyezni meglévő üzletedet a tengerentúlra, egy döntő lépés afelé, hogy nemzetközivé tedd magad és vagyonodat.


Milyen megfontolásokból hoznak létre egyre többen offshore struktúrákat?

Ha egy offshore cégen keresztül működteted vállalkozásodat, az lehetővé teszi számodra, hogy az üzletedet, a banki tranzakcióidat és/vagy a személyes pénzügyi műveleteidet adózási szempontból a legkedvezőbben, a legmagasabb fokú diszkréció és anonimitás keretein belül működtesd. Ha vagyonodat offshore cégekbe, offshore trustokba, vagy offshore magánalapítványokba helyezed, azzal golyóálló védelmet tudsz kialakítani személyed, vállalkozásaid és értékeid köré. Ha bankszámláidat és vagyonodat nem a saját neveden, hanem egy offshore struktúrában tartod, azzal maximalizálhatod a magánszférád védelmét, a diszkréciót és vagyonod biztonságát. Számos joghatóság területén a vállalati tisztviselők, részvényesek és a tényleges tulajdonosok adatai nem nyílvánosak, így az ő anonimitásukat törvények biztosítják.

Az offshore

Amikor legtöbben az “offshore” szót hallják, megijdenek, azonnal megfogalmazódnak az előítéletek. De mit is jelent az “offshore” szó valójában?
Egy offshore vállalat egészen egyszerűen egy olyan cég, ami egy olyan országban került bejegyzésre, ami nem egyezik meg az alapítójának az állandó tartózkodási helyével. Függetlenül attól, hogy egy nemzetközi cégstruktúra nem a kormányok kedvence, attól még teljesen legális és jogszerű.

A mai globalizált világban nem léteznek határok!

Nagyon sokan csak a klasszikus jogrendszerről és illetékességről hallottak idáig, de ma már az egész világ nyitott előttünk. Nem beszélve arról, hogy a mai ingatag, gyenge és bizonytalan gazdasági környezetben a vállalkozóknak minden elérhető segítségre és eszközre szükségük van egy új üzlet indításakor, vagy akár csak ha meglévő vállalkozásukat fenn akarják tartani.

 

Magánszemélyek és cégek legfőbb célja az offshore tervezés és cégstruktúra kapcsán.

• az adócsökkentés (vagy –optimalizálás),
• a vagyonvédelem,
• külső kockázati tényezők redukálása,
• a magánszféra és diszkréció megőrzése és kiterjesztése,
• a bonyodalmas bürokrácia elkerülése,
• a költségcsökkentés és a meglévő vagyon gyarapítása, többek között.

Egy offshore struktúra kialakításának és kezelésének, valamint az offshore adótervezésnek az alábbi okai is lehetnek:

• Elérhetők külföldi biztosítások (biztosítók) és viszontbiztosítás
• Top hitelminősítésű illetékesség megszerzése
• Adóegyezmények
• Alacsony költségekkel járó területi illetékesség
• Bizalmas, diszkrét bankolás
• Vám- és adómentesség
• Kiterjesztett magánszféra és diszkréció
• Külföldi befektetési lehetőségek
• Profit és tőke szabad mozgatása, átutalása
• Magasabb hozam és nyereség
• A tulajdonjog biztosítása
• Helyi adózás a külföldről származó jövedelem után
• Kifinomult banki szolgáltatások
• Politikai stabilitás

Egy offshore cég az illegális?

 

Egy offshore cég alapítása, működtetése természetesen nem illegális. Mindazonáltal sok országban illegális az, ha eltitkolják az offshore befektetéseket. Egy offshore illetékességet egyszerűen úgy kell értelmezni, mint bármely másik külföldi céget, csak bizonyos plusz előnyökkel. Ezek az előnyök megnyilvánulhatnak banki diszkrécióra vonatkozó törvények, vagy nemzetközi adóegyezmények formájában, de akár kamatadómentességként is, vagy hogy nincs örökösödési adó, tőkenyereség-adó, személyi jövedelemadó, vagy számos egyéb más tényező.

Személyes szükségleteidtől és preferenciáidtól függően egy vagy több offshore illetékesség képes biztosítani számodra azokat a szolgáltatásokat, amikre szükséged van.

Át tudom-e helyezni meglévő üzletemet offshore környezetbe?

Egyes cégek az üzleteik egy részét alakítják át offshore-rá, szinte egyből, ahogy a vállalat elkülönít leányvállalatokat és profit centereket. Mindenesetre szükséges lehet, hogy áttekintsd a cégedet, hogy adott esetben át tudjuk struktúrálni a tevékenységeidet és akár országhatárokon átívelő új üzleti lehetőségek után nézz.

A lehetőségek tárháza meglehetősen széles, a GOLDEN TRUST-tól maximális támogatást tudsz kapni, ha offshore előnyökkel szeretnéd gazdagítani meglévő vállalkozásaid működését.

Vannak más előnyök is az adózás mellett?

Egy offshore struktúra számos más előnyt is kínál, beleértve az anonimitást, a vagyon védelmét, külföldi ingatlan-gazdálkodás lehetőségét és egy harmadik állam-beli cég által, a felelősség korlátozását üzleti tranzakciók során, korlátlan tőkeáramlást, a vagyon áthelyezését, stb.

Miért és mikor alapítsunk offshore céget?

 

• Nemzetközi kereskedelem
• Magénszféra és vagyon védelme, biztonságba helyezése
• Védjegy, jogdíj és szerzői jog menedzsmentje
• Részvény- vagy kötvényportfóliók és készpénz tartása
• Az offshore struktúrában tartott készpénzvagyon után adómentes, bruttó betéti kamat érhető el, vagy elhelyezhető kollektív készpénz alapba

• Befektetés leányvállalatokba vagy kapcsolt vállalkozásokba
• Kettős adózásra vonatkozó egyezmények
• Örökösödés megtervezése és menedzsmentje – a vagyon biztonságba helyezése a következő generáció számára
• Külföldiekkel és magánszemélyekkel foglalkozó magán-szolgáltató vállalatok
• Ingatlan-, föld- és telekbirtoklás
• Foglalkoztató vállalat

Nemzetközi kereskedelem

A nemzetközi kereskedelmi struktúrába offshore cégek beiktatásával halmozott profit érhető el az egyes tranzakciók során.

Részvény– vagy kötvényportfóliók és készpénz tartása

Az offshore struktúrákban tartott készpénz vagyon után adómentes,
bruttó betéti kamat érhető el, vagy elhelyezhető kollektív készpénz alapba.

Befektetés leányvállalatokba, vagy kapcsolt vállalkozásokba

Az egyes, vagy részleges befektetések eladásából származó tőkenyereség is adómentessé tehető. Osztalékfizetés esetén el lehet érni alacsonyabb szintű adózást egy olyan vállalat integrálásával, ami nullás vagy kedvező adózású joghatóság hatáskörébe tartozik, és az adott joghatóság rendelkezik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménnyel a szerződő állammal.

Kettős adóztatás elkerülésére vonatkozó megállapodás közvetítő holdingcégek által

Azok a vállalatok, akik olyan országokba szeretnének befektetni, ahol az adott két ország között nincs érvényes kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, beépíthetnek olyan joghatóságban honos közvetítő céget, ahol az ügylet szempontjából alkalmas egyezmény van érvényben.

Magánszféra és vagyon védelme

Magas nettó vagyonnal rendelkező egyének növelhetik a magánszférájukat és spórolhatnak a szakértői díjakon, ha offshore cégeket, mint személyes holding vállalatokat, magánalapítványokat, vagy offshore trust-okat alkalmaznak. Ezek az entitások alkalmasak az öröklés megtervezésére is és csökkentik a hagyatéki tárgyalással járó költségeket és az időbeli lebonyolítást.

Személyi szolgáltató vállalatok

Azon egyének, akik professzionális személyi szolgáltatásokat kínálnak, mint például kivitelezők, egyéni vállalkozók, zenészek/színészek, pilóták, filmesek, stb. jelentős megtakarításokat érhetnek el, miután a felhalmozott szolgáltatási díjaikat adómentessé tehetik egy offshore Személyi Szolgáltató céggel.

Ingatlan-, föld- és telektulajdonlás

Offshore entitásokat kifejezetten gyakran hoznak létre ingatlan tulajdonlás céljából.

Foglalkoztató vállalatok

A bérköltségek és az útiköltség-térítés is csökkenthető azáltal, ha alkalmazottjaidat offshore bázisodról fizeted. Ez a megoldás ezen felül még adózási könnyebséget és társadalombiztosítási, megtakarítási előnyöket is jelenthet az alkalmazottak számára.

Védjegy, jogdíj és szerzői jogdíj holding

Egy offshore társaság kiválóan alkalmas szellemi vagyon, mint számítógépes szoftverek, műszaki tudás, védjegyek, márkanevek és szerzői jogdíjak tulajdonlására, akvirálására. Ezek után a jogok akár franchise rendszerben a világ bármely részén működő cégek részére értékesíthetők, és az ebből eredő bevétel az offshore struktúrában felhalmozható. Egy gondosan megválasztott joghatósággal elkerülhető a jogdíjakból származó bevételek utáni adózás, hagyományosan a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alkalmazásával is.

Finanszírozás

Offshore cégek létrehozhatók befektetés- és vagyonkezelési funkciók betöltésére is. Erről a részről bővebben a személyes konzultáció keretében tudunk megoldásokat felvázolni.

Diverzifikált offshore cégstruktúra

Egy adó-hatékony offshore cégstruktúra kulcsa az entitások, az operatív működés és a pénzügyi műveletek diverzifikálása. Hasonlóképpen érdemes diverzifikálni a joghatóságot, az offshore struktúra mozgathatóságát és a portfóliódat. Egy megfelelően megtervezett offshore cégstruktúra lehetővé teszi számodra a személyes szabadság elérését, a magánszféra megőrzését és a biztonsági védelmet. Ha külföldön dolgozol, ugyanez a szemlélet alcsony adózású életet tesz lehetővé, ami által magasabb színvonalú életet élhetsz, s a kiadásaidat csökkentheted.
Egy átfogó szemléletű offshore tervezés 5 elsődleges tényezőt vesz figyelembe. Az 5 pillér, amit figyelembe érdemes venni a szabadság, magánszféra és a biztonság érdekében, az alábbiak:

Az 5 pillér

Egy átfogó szemléletű offshore tervezés 5 elsődleges tényezőt vesz figyelembe.

 

Az 5 pillér, amit figyelembe érdemes venni a szabadság, magánszféra és a biztonság érdekében, az alábbiak:

1. TARTÓZKODÁSI HELY / REZIDENCIA
Egy ország, ahol élsz, és/vagy dolgozol, ahol alacsony adót fizetsz

2. OFFSHORE BANKOLÁS
A bankszámláidat egy másik országban érdemes vezetni, olyan országban, ahol biztonságban érzed a betéteidet.

3. KÜLFÖLDI BEFEKTETÉSEK
Egy harmadik piacon végezz invesztíciókat, mint ingatlan befektetés, brókerszámla vezetés, arany tárolása, stb.

4. ÚTLEVÉL
Érdmes rendelkezni egy másik joghatóságban útlevéllel, például mint eredeti származásodnak megfelelő, vagy egy “második” útlevél.

5. OFFSHORE CÉG
Az üzletet és a vagyont egy, a fentiektől eltérő országban érdemes tartani. Egy diverzifikált struktúra több offshore céggel az elérhető egyik legbiztonságosabb vagyonvédelmi és adótervezési megoldás.

A legtöbb esetben az első megvalósítandó pillér a bankszámla, melyet egy offshore cég tulajdonol. Ez számos befektetési és diverzifikálási lehetőséget nyit meg, és egy kiváló első lépés az 5 pilléres szemlélet
megvalósítására.

Offshore ízelítő, kedvelt helyszínek

Nunc vestibulum vitae quam vehicula efficitur?

 

Sit amet cursus felis mollis at. Vivamus nec scelerisque diam. Vestibulum ligula sem, tempus vitae erat sed, lobortis aliquet enim. Integer consequat, nisi sit amet lacinia tempus, mauris mi tempor mi, in cursus mauris metus ac mi. Sed gravida arcu sit amet tortor eleifend rhoncus. Nulla quis neque nec elit sodales gravida in non magna. Morbi sit amet interdum nunc. Quisque congue elit orci, vel elementum risus vestibulum non. Aenean id pharetra libero. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Phasellus ex lectus, convallis vitae volutpat ac, consequat et ligula. Praesent venenatis tellus ac libero aliquam, sit amet lacinia odio convallis. Fusce mattis interdum felis, id volutpat elit auctor id. Duis iaculis ac neque eu commodo. Vestibulum sed elementum nunc. Vivamus imperdiet erat eu venenatis ornare. Etiam accumsan condimentum facilisis. Pellentesque at tempor magna. Suspendisse fringilla suscipit ipsum non egestas. Donec mollis turpis ut nisl congue rutrum. Sed tristique id arcu nec ullamcorper. Sed feugiat ipsum eu elit luctus elementum.

Vestibulum ac est ut sapien vestibulum aliquam ac nec turpis. Vivamus blandit pharetra orci id posuere. Aenean mollis id est sit amet feugiat. Nulla ac egestas augue. Nam molestie in erat non aliquam. Praesent nec luctus odio, eu facilisis elit. Proin dignissim aliquet libero sit amet sodales. Sed diam urna, maximus at vulputate accumsan, vehicula non dolor. Sed iaculis imperdiet ante, ut porttitor felis convallis condimentum. Ut mauris ipsum, viverra ac placerat sed, finibus nec felis. Phasellus pretium turpis at leo semper, nec sagittis elit pharetra. Aenean a elit dictum, eleifend nisi vel, pulvinar ante.

Vivamus nec scelerisque diam. Vestibulum ligula sem, tempus vitae erat sed, lobortis aliquet enim. Integer consequat, nisi sit amet lacinia tempus, mauris mi tempor mi, in cursus mauris metus ac mi. Sed gravida arcu sit amet tortor eleifend rhoncus. Nulla quis neque nec elit sodales gravida in non magna. Morbi sit amet interdum nunc. Quisque congue elit orci, vel elementum risus vestibulum non.

” background_layout=”light” text_orientation=”center”][rev_slider kozep-slider]

Nunc vestibulum vitae quam vehicula efficitur?

Nunc vestibulum vitae quam vehicula efficitur

Ut rhoncus pharetra metus, sit amet cursus felis mollis at. Vivamus nec scelerisque diam. Vestibulum ligula sem, tempus vitae erat sed, lobortis aliquet enim. Integer consequat, nisi sit amet lacinia tempus, mauris mi tempor mi, in cursus mauris metus ac mi. Sed gravida arcu sit amet tortor eleifend rhoncus. Nulla quis neque nec elit sodales gravida in non magna. Morbi sit amet interdum nunc. Quisque congue elit orci, vel elementum risus vestibulum non. Aenean id pharetra libero. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Fusce eget enim dolor.

Nulla ac egestas augue. Nam molestie in erat non aliquam. Praesent nec luctus odio, eu facilisis elit. Proin dignissim aliquet libero sit amet sodales. Sed diam urna, maximus at vulputate accumsan, vehicula non dolor. Sed iaculis imperdiet ante, ut porttitor felis convallis condimentum. Ut mauris ipsum, viverra ac placerat sed, finibus nec felis. Phasellus pretium turpis at leo semper, nec sagittis elit pharetra. Aenean a elit dictum, eleifend nisi vel, pulvinar ante.

Vivamus lacinia, justo nec

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras aliquam dapibus pulvinar. Phasellus commodo libero vel pretium dictum. Aliquam vel ipsum varius, pretium leo vitae, euismod lectus. Duis venenatis dui sed leo tempus porttitor. Nam eget massa tortor.

Nunc vestibulum vitae quam vehicula efficitur

Ut rhoncus pharetra metus, sit amet cursus felis mollis at. Vivamus nec scelerisque diam. Vestibulum ligula sem, tempus vitae erat sed, lobortis aliquet enim. Integer consequat, nisi sit amet lacinia tempus, mauris mi tempor mi, in cursus mauris metus ac mi. Sed gravida arcu sit amet tortor eleifend rhoncus. Nulla quis neque nec elit sodales gravida in non magna. Morbi sit amet interdum nunc. Quisque congue elit orci, vel elementum risus vestibulum non. Aenean id pharetra libero. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Fusce eget enim dolor.

Nulla ac egestas augue. Nam molestie in erat non aliquam. Praesent nec luctus odio, eu facilisis elit. Proin dignissim aliquet libero sit amet sodales. Sed diam urna, maximus at vulputate accumsan, vehicula non dolor. Sed iaculis imperdiet ante, ut porttitor felis convallis condimentum. Ut mauris ipsum, viverra ac placerat sed, finibus nec felis. Phasellus pretium turpis at leo semper, nec sagittis elit pharetra. Aenean a elit dictum, eleifend nisi vel, pulvinar ante.

Vivamus lacinia, justo nec

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Cras aliquam dapibus pulvinar. Phasellus commodo libero vel pretium dictum. Aliquam vel ipsum varius, pretium leo vitae, euismod lectus. Duis venenatis dui sed leo tempus porttitor. Nam eget massa tortor.

Nunc vestibulum vitae quam vehicula efficitur?