Nemzetközi szerződéses ügyletek jogi és gazdasági tervezése

A magánalapítványok az offshore Trust-okhoz hasonlóképp

Számos előnye van egy offshore magánalapítványnak, többek között a vagyon megóvása szempontjából. Először is, az offshore alapítványok adómentesek joghatóságukban, nem szükséges könyvelést vezetni, vagy könyvvizsgálatot végeztetni.

A magánalapítvány egy “hybrid entitás”, valahol félúton a Trust és egy vállalat között. Az alapítvány és a Trust között az egyik legfontosabb különbség az, hogy az alapítvány egy önálló és különálló entitás, jogi személyiség, és mint ilyen szerződéseket és megállapodásokat köthet, jogokat szerezhet.

Az alapítvány képes cégként, de a tulajdonosától szeparáltan tud szerződni és működni, s ezért az alapítványt hybrid struktúrának hívjuk. Míg a Trust tulajdonképpen egy az “Adományozó”-val (elhelyezővel), az alapítvány egy önálló entitás, egy jogi személy, csakúgy mint egy vállalat.

Pénzügyi műveletek

Finanszírozási konstrukciók, hitel, lízing és biztosítéki szerződések
Eseti kölcsönügyletekhez kapcsolódó szerződések
Szponzorálási és adományozási megállapodások

Operáció

Gyártói és bérgyártói konstrukciókkal kapcsolatos szerződések
Eladói és vételi bizományosi szerződések
Beszállítói megállapodások
Logisztikai és raktározási szerződések

Szellemi tulajdon menedzsmentje

Technológiai, védjegy és szabadalmi licensz szerződések
Master franchise és franchise szerződések
Szerzői és kiadói konstrukciók
Szellemi tulajdon adás-vételével és értékesítésével kapcsolatos szerződések
Egyedi szoftverfejlesztéssel kapcsolatos szerződések
Szoftverek licenszbe adása
Végfelhasználói szoftver licensz megállapodások
Tárhely szolgáltatási szerződések

Humán erőforrás

Menedzsment és board tagsági szerződések
Titoktartási megállapodások partnerekkel, alkalmazottakkal, webfejlesztőkkel, stb.
Munkaszerződések általános és kiemelt munkavállalókkal
Munkaszerződések általános és kiemelt munkavállalókkal
Menedzsment és board tagsági szerződések
Szindikátusi és részvényesi megállapodások

Társasági jogi dokumentumok

Tőkeemelés és tőkeleszállítás teljes dokumentációja
Részvény és üzletrész adás-vételi szerződések
Zártkörű részvénykibocsátás teljes dokumentációja
Zártkörű kötvénykibocsátás teljes dokumentációja
Opciós szerződések
Közgyűlési és taggyűlési határozatok
Igazgatósági határozatok
Meghatalmazások és felhatalmazások, megbízólevelek
Kinevezések
Trust dokumentumok
Társasági memorandumok
Társasági alapszabályok
Akvizíciós megállapodások

Értékesítés és marketing tevékenység

PR- és marketing tevékenység megállapodásai
Tanácsadói tevékenységhez szükséges szerződések
Menedzsment és board tagsági szerződések
Értékesítési és kereskedelmi szerződések
Affiliate és partneri programok szabályzatai és dokumentumai
Kizárólagos jogokat biztosító szerződések (pl. territoriális, gyártási, beszerzési és/vagy értékesítési, stb.)
Közvetítői szerződések
Ingatlankezelési és vagyonkezelési/üzemeltetési szerződések
Kiszervezett (outsourcing) tevékenységekhez kapcsolódó szerződések

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület, Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.
+36 70 608 0778

Roosevelt Irodaház

1051 Budapest, V. kerület,
Széchenyi tér 7-8. C lph. 1 em.

+36 70 608 0778